Comscore Tracker

Apa Arti Kun Fayakun yang Disebutkan dalam Al-Qur'an?

Kalimat tersebut mengindikasikan kekuasaan Allah SWT

Tiada Tuhan di alam semesta ini yang paling berkuasa selain Allah SWT. Dialah yang menciptakan dan mengatur jagat raya. Sama sekali tak sulit bagi-Nya untuk melakukan hal tersebut. Itulah mengapa dia dijuluki sebagai Al-Muqtadir.

Dalam bahasa Indonesia, Al-Muqtadir berarti 'Maha Berkuasa dan Maha Menentukan'. Apabila Ia mengatakan "Kun!", maka fayakun-lah sesuatu. Namun, sebenarnya apa arti kun fayakun, ya?

Untuk menemukan jawabannya, berikut IDN Times sajikan informasinya untukmu. Baca sampai habis, yuk!

1. Apa maksud dari kun fayakun?

Apa Arti Kun Fayakun yang Disebutkan dalam Al-Qur'an?ilustrasi Al-Qur'an dan tasbih (pexels.com/Tayeb MEZAHDIA)

Kalimat kun fayakun beberapa kali disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an, salah satunya terdapat pada Surat Yasin ayat 82. Allah SWT berfirman,

Innamā amruhū iżā arāda syai`an ay yaqụla lahụ kun fa yakụn.

Kalau kita lihat terjemahan dari ayat tersebut, kata kun berarti 'jadilah', sedangkan fayakun artinya 'Maka, jadilah ia'. Dalam hal ini, maksud dari kun fayakun adalah "'Jadilah!', maka terjadilah ia."

Namun, kun fayakun memiliki arti yang lebih dalam daripada itu. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali yang sulit bagi Allah di jagat raya ini.

Baca Juga: Arti Subhanallah dan Masyaallah, Ketahui Perbedaan hingga Manfaatnya

2. Allah SWT Maha Berkuasa atas segala sesuatu

Apa Arti Kun Fayakun yang Disebutkan dalam Al-Qur'an?ilustrasi berdoa (freepik.com/jcomp)

Surat Yasin ayat 82 menjadi penegas bahwa sungguh Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala hal, tanpa terkecuali, sangat mudah baginya, mulai dari menghidupkan kembali manusia hingga menciptakan langit beserta isinya.

"Katakanlah, 'Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.' ... Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui." (QS. Yasin, [36]:79 dan 81).

Bukan hanya menunjukkan kekuasaan Allah atas segala sesuatu, juga terdapat faedah lain dari kalimat kun fayakun. Dilansir Rumaysho, beberapa di antaranya bahwa

  • Allah Maha Menciptakan segala sesuatu;
  • apa pun yang telah dikehendaki Allah untuk terjadi, maka tiada siapa pun yang mampu menghalangi hal tersebut untuk terjadi; dan
  • segala sesuatu berada di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah SWT.

Apabila mengatur jagat raya saja adalah hal yang enteng, sudah barang tentu masalah kecil yang kita alami sehari-hari sangat mudah bagi-Nya untuk diselesaikan. Begitu pula dengan harapan-harapan yang kita anggap mustahil. Bagi Allah, semua itu tidaklah mustahil.

Oleh karena itu, mari semakin meningkat keyakinan dan kepercayaan kepada Allah SWT. Hilangkan semua ragu dan prasangka terhadap-Nya.

Mulai detik ini, yuk, jadi hamba yang full percaya dan hanya bergantung kepada Allah SWT. Serahkan segala urusan kepada-Nya. Insyaallah, semuanya akan berjalan lancar.

3. Ayat Al-Qur'an lain yang mengandung kalimat kun fayakun

Apa Arti Kun Fayakun yang Disebutkan dalam Al-Qur'an?ilustrasi Al-Qur'an (pexels.com/Alena Darmel)

Selain pada Surah Yasin ayat 82, kalimat kun fayakun juga disebut dalam surah-surah Al-Qur'an lainnya, seperti

Surah Al-Baqarah ayat 117

Badī'us-samāwāti wal-arḍ, wa iżā qaḍā amran fa innamā yaqụlu lahụ kun fa yakụn

Artinya: "Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya, 'Jadilah!' Lalu jadilah ia."

Surah Ali 'Imran ayat 47

Qālat rabbi annā yakụnu lī waladuw wa lam yamsasnī basyar, qāla każālikillāhu yakhluqu mā yasyā`, iżā qaḍā amran fa innamā yaqụlu lahụ kun fa yakụn

Artinya: "Maryam berkata, 'Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun.' Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril), 'Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' lalu jadilah dia.'"

Surah Ali 'Imran ayat 59

Inna maṡala ‘īsā ‘indallāhi kamaṡali ādam, khalaqahụ min turābin ṡumma qāla lahụ kun fa yakụn

Artinya: "Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Jadilah (seorang manusia)', maka jadilah dia."

Surah Al-An'am ayat 73

Wa huwallażī khalaqas-samāwāti wal-arḍa bil-ḥaqq, wa yauma yaqụlu kun fa yakụn, qauluhul-ḥaqq, wa lahul-mulku yauma yunfakhu fiṣ-ṣụr, ‘ālimul-gaibi wasy-syahādati wa huwal-ḥakīmul-khabīr

Artinya: "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan, 'Jadilah, lalu terjadilah,' dan di tangan-Nya-lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui."

Surah Maryam ayat 35

Mā kāna lillāhi ay yattakhiża miw waladin sub-ḥānah, iżā qaḍā amran fa innamā yaqụlu lahụ kun fa yakụn

Artinya: "Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia."

Surah Al-Mu'min ayat 68

Huwallażī yuḥyī wa yumīt, fa iżā qaḍā amran fa innamā yaqụlu lahụ kun fa yakụn

Artinya: "Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila Dia menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya: 'Jadilah,' maka jadilah ia."

Jadi, arti kun fayakun adalah "'Jadilah!', maka jadilah ia". Dari kalimat tersebut pula, kita bisa paham bahwa Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita hilangkan ragu kepada Zat Pencipta alam semesta ini.

Baca Juga: Tabarakallah Artinya Apa? Ini Pengertian dan Cara Penggunaannya

Topic:

  • Bella Manoban
  • Langgeng Irma Salugiasih
  • Retno Rahayu

Berita Terkini Lainnya