Comscore Tracker

Doa Setelah Sholat Isya, Lengkap dengan Artinya

Amalkan doa-doa ini agar mendapatkan perlindungan-Nya

Sholat Isya merupakan sholat yang terdiri dari 4 rakaat di dalamnya. Sholat Isya ini sendiri juga memiliki batasan waktu yang paling panjang di antara sholat fardu yang lainnya. 

Nah, saat selesai melaksanakan sholat Isya, ada bacaan doa yang bisa kamu panjatkan, lho. Doa ini juga bisa kamu lafalkan setelah sholat lainnya juga. 

Berikut ini adalah doa setelah sholat isya yang lengkap dengan artinya. Simak artikel berikut ini, ya!

Bacaan doa setelah sholat

Doa Setelah Sholat Isya, Lengkap dengan Artinyailustrasi pria sedang berdoa (unsplash.com/Masjid Pogung Dalangan)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin, amdan yuwaafii ni'amahu wayukaafii maziidahu. Ya rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghhi lijalaali wajhika wa'azhiimi sulthaanika. Allahumma shalli'allaa sayyidinaa muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa muhammad.

Allahumma rabbanaa taqabbal minnaa shalaataana washiyaamanaa warukuu'anaa wasujuudanaa waqu'uudanaa watadlarru'anaa, watakhasysyu'anaa wata'abbudanaa, watammim taqshiiranaa yaa allah yaa rabbal'aalamin. Rabbana dzhalamnaa anfusanaa wa-inlamtaghfir lana watarhamnaa lanakuunanna minal khaasiriin. Rabbanaa walaa tahmil'alainaa ishran kama hamaltahul'alal ladziina min qablinaa.

Artinya:

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Dengan puji yang sebanding dengan nikmat-Nya dan menjamin tambahannya. Ya Allah Tuhan Kami, bagi-Mu segala puji dan segala apa yang patut atas keluhuran Dzat-Mu dan Keagungan kekuasaanMu. "Ya Allah! Limpahkanlah rahmat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad dan sanak keluarganya.

Ya Allah terima salat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, duduk rebah kami, khusyu' kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama salat ya Allah. Tuhan seru sekalian alam.

Ya Allah, Kami telah aniaya terhadap diri kami sendiri, karena itu ya Allah jika tidak dengan limpahan ampunan-Mu dan rahmat-Mu niscaya kami akan jadi orang yang sesat. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan atas diri kami beban yang berat sebagaimana yang pernah Engkau bebankan kepada orang yang terdahulu dari kami. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan atas diri kami apa yang di luar kesanggupan kami. Ampunilah dan limpahkanlah rahmat ampunan terhadap diri kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami pertolongan untuk melawan orang yang tidak suka kepada agamaMu.

Ya Allah Tuhan kami, janganlah engkau sesatkan hati kami sesudah mendapat petunjuk, berilah kami karunia. Engkaulah yang maha Pemurah.

Ya Allah Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa dosa orang tua kami, dan bagi semua orang Islam laki-laki dan perempuan, orang orang mukmin laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya Engkau zat Yang Maha Kuasa atas segala-galanya.

Maha suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan. Suci dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Semoga kesejahteraan atas para Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam."

Zikir setelah sholat untuk mengingat Yang Kuasa

Doa Setelah Sholat Isya, Lengkap dengan Artinyamim.or.id

Selain berdoa, kamu juga disarankan untuk melakukan zikir. Hal ini tentu saja untuk meminta pengampunan dosa dari Allah SWT. Berikut urutan zikir yang bisa kamu ikuti:

  • Membaca istighfar

Astaghfirullah hal'adzim, aladzi laailaha illahuwal khayuyul qoyyuumu wa atuubu ilaiih

Bacalah kalimat istighfar ini sebelum berdoa. Kamu bisa membacanya sebanyak tiga kali.

  • Melanjutkan bacaan zikir

laa ilaha illallah wakhdahu laa syarika lahu, lahul mulku walahul khamdu yukhyiiy wayumiitu wahuwa 'alaa kulli syai'innqodiir

  • Meminta perlindungan dari sadisnya siksa neraka

allahumma ajirni minan-naar

  • Memuji Allah SWT

Allahumma angtassalam, wamingkassalam, wa ilayka, ya'uudussalam fakhayyina rabbanaa bissalaam wa-adkhilnaljannata darossalaam tabarokta rabbanaa wata'alayta yaa dzaljalaali wal ikraam

  • Membaca surat al-Fatihah
  • Membaca ayat kursi

Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum. Laa ta'khudzuhuu sinatuw wa laa naum. Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh. Man dzal ladzii yasyfa'u 'indahuu illaa bi idznih. Ya'lamu maa bayna aidiihim wa maa khalfahum. Wa laa yuhiithuuna bi syai-im min 'ilmihii illaa bimaa syaa-a. Wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardh walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa Wahuwal 'aliyyul 'azhiim.

  • Membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil
Subhanallah (33x)
Alhamdulillah (33x)
Allahu Akbar (33x)
Lailaha illallah (33x)

Baca Juga: 7 Manfaat Ayat Kursi dan Keutamaannya Sehari-hari

Itulah beberapa doa setelah sholat Isya yang bisa kamu amalkan untuk mendapatkan pertolongan hingga rahmat Allah SWT. Kamu juga bisa membaca doa tersebut setelah melaksanakan sholat fardu maupun sunnah lainnya.

Topic:

  • Langgeng Irma Salugiasih

Berita Terkini Lainnya