Comscore Tracker

10 Doa Katolik yang Harus Dihafalkan untuk Komuni Pertama

Sudahkah anda menerima komuni pertama?

Dalam tradisi Katolik, Setiap anak harus menerima komuni pertama yang bertanda seseorang sudah layak menjadi anak Tuhan.

Saat menerima komuni pertama setiap anak diwajibkan suah menghafal doa-doa dalam ajaran Katolik. Berikut ini merupakan doa-doa yang harus dihafalkan seorang anak untuk menerima komuni pertama, yuk simak!

1. "Bapa Kami" adalah doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebagai pedoman berdoa

10 Doa Katolik yang Harus Dihafalkan untuk Komuni PertamaIlustrasi Salib (Pixabay.com/sspiehs3)

Bapa Kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

Amin.

2. "Salam Maria" adalah doa tradisional Katolik kepada Maria bunda Yesus untuk memohonkan perantaraan-Nya

10 Doa Katolik yang Harus Dihafalkan untuk Komuni PertamaIlustrasi Bunda Maria (Pixabay.com/caruizp)

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu,
terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus.

Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati.

Amin.

3. "Aku Percaya" sangat bermakna mempercayai Roh Kudus yang berarti mengakui kehadiran Roh Kudus dalam setiap hari dalam hidup kita sebagai umat percaya

10 Doa Katolik yang Harus Dihafalkan untuk Komuni PertamaIlustrasi Memohon (Pixabay.com/geralt)

Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi.
Dan akan Yesus Kristus, PuteraNya yang tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria.
Yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang turun ketempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati.

Yang naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katholik yang Kudus,
Persekutuan para Kudus,
pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal.

Amin.

4. "Doa Tobat" adalah suatu jenis doa Kristiani yang mengekspresikan dukacita atau kesedihan karena dosa-dosa yang diperbuat

10 Doa Katolik yang Harus Dihafalkan untuk Komuni PertamaIlustrasi Berdoa (Pixabay.com/Pixels)

Allah yang maha rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang maha pengasih dan mahabaik bagiku.

Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku da tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang maha-murah, ampunilah aku, orang berdosa. Amin.

5. "Doa Syukur Atas Pengampunan" artinya mohon pengampunan dan berjanji tidak akan berbuat dosa lagi 

10 Doa Katolik yang Harus Dihafalkan untuk Komuni PertamaIlustrasi Berdoa (Pixabay.com/Myriams-Fotos)

Allah yang maha rahim, Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa. Sebaliknya Engkau menghendaki supaya kami bertobat dan hidup. Maka Engkau mengundang orang berdosa supaya bertobat, dan kepada kami yang bertobat Engkau melimpahkan pengampunan. Kesalahan kami Engkau hapuskan, dan dosa kami tidak Kauingat lagi. (Amin.)

Terima kasih, ya Allah, atas pengampunan yang Kauberikan kepada kami. Semoga sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat juga menjadi sukacita kami. Semoga sukacita pengampunan ini, mendorong kami, dan selalu hidup rukun dan damai dengan seluruh umat-Mu.

Ya Allah, perkenankanlah kini kami pergi dalam damai, dan selalu ingat akan sabda Putra-Mu yang menghendaki kami tidak berbuat dosa lagi. (Amin.)

6. "Doa Imam" jadikanlah aku berani menjadi saksi-Mu di hadapan sesama manusia sepanjang hayatku dan tambahkanlah selalu imanku 

10 Doa Katolik yang Harus Dihafalkan untuk Komuni PertamaIlustrasi Berdoa (Pixabay.com/Pixels)

Allah yang esa, Engkau telah menciptakan semesta alam, Aku percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang pengasih dan penyayang;  Engkau sungguh mengasihiku.
Engkau telah mengutus Yesus, Putra-Mu yang tunggal, yang telah menjadi manusia, wafat dan bangkit untuk keselamatanku.

Engkau telah mengutus Roh Kudus pemberi hidup. Dia berasal dari Bapa dan Putra. Dia telah dicurahkan ke atasku dan berdiam di dalam diriku, sehingga aku menjadi bait Allah.
Dialah penolong sejati, yang membimbing aku kepada seluruh kebenaran.

Ya Bapa, berilah aku iman yang hidup, dan jadikanlah aku berani menjadi saksi-Mu di hadapan sesama manusia sepanjang hayatku. Ya Allah, tambahkanlah selalu imanku.

Baca Juga: Kumpulan Doa Katolik Memulai Aktivitas agar Terberkati dan Selamat  

7. "Doa Harapan" yang artinya memohon agar diberikan pengharapan yang kuat karena yakin bahwa Tuhan selalu beserta umat-Nya

10 Doa Katolik yang Harus Dihafalkan untuk Komuni PertamaIlustrasi Rosario (Pixabay.com/pompi)

Allah, Bapa di surga, kasih setia-Mu kekal abadi. Engkaulah tumpuan hidup dan harapan. Tanamkanlah dalam hatiku perharapan yang teguh akan kasih dan kebaikan-Mu; pengharapan yang menjiwai seluruh hidup Putra-Mu Yesus Kristus. Berikanlah aku pengharapan yang kuat karena yakin bahwa Engkau selalu besertaku. Semoga aku selalu menyadarkan diri kepada-Mu dalam suka dan duka. Aku mohon pengharapan yang teguh supaya aku tidak mudah putus asa dalam penderitaan dan kekecewaan.

Bapa, semoga pengharapan yang kuat selalu menjiwai seluruh hidupku. Dalam pengharapan itu aku akan membangun hidup dan masa depanku. Dalam pengharapan itu pula aku percaya akan memperoleh hidup abadi bersama Engkau. Ya Allah, teguhkanlah pengharapanku. Amin.

8. Meskipun singkat "Doa Kemuliaan" merupakan sebuah doksologi yaitu madah pujian singkat kepada Allah

10 Doa Katolik yang Harus Dihafalkan untuk Komuni PertamaIlustrasi Komuni Pertama (Pixabay.com/RobertCheaib)

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

9. "Doa Pagi" yang artinya menghaturkan puji, dan syukur kepada Tuhan atas perlindungan-Nya sepanjang malam tadi

10 Doa Katolik yang Harus Dihafalkan untuk Komuni PertamaIlustrasi Berdoa (Pixabay.com/geralt)

Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepada-Mu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas.

Kami akan berusaha sungguh-sungguh agar segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan pada hari ini, dan segala perbuatanku berkenan kepada-Mu. Dan bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Putra-Mu.

Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang akan kami jumpai hari ini. Berkatilah pula persaudaraan kami dengan mereka, agar menunjukkan kebaikan, seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Semoga teladan Santa Perawan Maria dalam kesetiaan kepada-Mu dan keprihatinannya terhadap sesama menjadi semangat hidup kami pada hari ini. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

Amin.

10. "Doa Malam" artinya mengucap syukur atas segala kemurahan dan pemeliharaan Tuhan pada hari yang lalu dan terima kasih  atas bimbingan terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatan ku sepanjang hari tadi

10 Doa Katolik yang Harus Dihafalkan untuk Komuni PertamaIlustrasi Lilin (Pixabay.com/kpereira52291)

“Ya, Allah Bapa Yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaanMu kepada kami sekeluarga sepanjang hari ini.
 
Kami bersyukur untuk segala rahmat yang boleh diberikan pada keluarga kami, sehingga Engkau memperbolehkan kami, untuk menjalani aktivitas kami dengan baik.

Kami juga berterima kasih atas segala berkat dan cinta kasih yang tumbuh di hati kami, sehingga kami telah memberinya kepada mereka yang telah kami jumpai.

Terima kasih dalam segala pekerjaan dan pendidikan kami hari ini.

Namun Tuhan, ada sekiranya perbuatan dan perkataan kami yang kurang berkenan, yang menyakiti hatiMu dan sesama kami.

Untuk itu, kami memohon ampunanMu, dan biarkan kiranya esok hari akan kami jalani dengan jauh lebih baik.

Jagalah tidur kami malam ini, sembuhkanlah luka batin kami agar kami dapat tidur dengan nyenyak dan tenteram.

Biarkan kami bangun esok hari dalam keadaan semangat dan penuh keberanian menyambut hari yang baru dengan ucapan syukur.

Ya, Allah Bapa, ingatkan kami selalu untuk terus mengedepankan cinta kasih dan saling mengerti satu sama lain dalam kehidupan keluarga kami.

Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.

Itulah doa-doa yang bisa kamu hapalkan sebelum menerima komuni pertama. Jangan lupa untuk dihapalkan dan selalu bersyukur ya!

Baca Juga: Bacaan Doa Pagi Hari untuk Umat Katolik

Likha Molo Photo Writer Likha Molo

Hidupku hanya untuk Memuliakan-Mu Tuhan

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Novaya
  • Ernia Karina

Berita Terkini Lainnya