Comscore Tracker

Bacaan Selawat Tarhim, Tanda Datangnya Waktu Subuh!

Juga mampu menjadi penyejuk hati dan pikiran

Jakarta, IDN Times – Selawat merupakan bentuk penghormatan untuk mendoakan dan memohonkan berkah dari Allah SWT kepada junjungan umat muslim, Nabi Muhammad SAW.

Membaca selawat untuk Nabi Muhammad SAW memiliki maksud untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Baginda Rasulullah. Selain itu, selawat apabila diamalkan dengan ikhlas dan konsisten juga akan membawa manfaat bagi manusia.

Di antara banyaknya lafal selawat yang kita kenal, salah satunya adalah selawat tarhim. Selawat ini pertama kali diperdengarkan di Indonesia sekitar tahun 1960 dan menjadi populer hingga kini.

Berikut ini beberapa penjelasan dan informasi menarik seputar selawat tarhim serta bacaan sholawat tarhim lengkap:

Baca Juga: Bacaan Selawat Munjiyat, Selawat Penyelamat Manusia

1. Sejarah dan pencipta sholawat tarhim

Bacaan Selawat Tarhim, Tanda Datangnya Waktu Subuh!IDN Times/Debbie Sutrisno

Dikutip dari laduni.id, selawat tarhim termasuk sebagai satu dari sekian banyak selawat yang lahir di Indonesia.

Selawat ini diciptakan oleh Syeikh Mahmoud Al-Hussary yang merupakan Ketua Jami’yyatul Qurro’ di Kairo, Mesir. Beliau merupakan ulama lulusan Universitas Al-Azhar dan termasuk sebagai qari’ (pembaca Al-Quran) ternama pada jamannya.

Selawat tarhim pertama kali diperdengarkan di Indonesia melalui Radio Yasmara (Yayasan Masjid Rahmat) Surabaya pada akhir tahun 1960-an yaitu ketika sang penciptanya, Syeikh Mahmoud Al-Hussary sedang berkunjung ke Indonesia.

2. Bacaan selawat tarhim untuk diamalkan

Bacaan Selawat Tarhim, Tanda Datangnya Waktu Subuh!Ilustrasi (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Adapun bacaan selawat tarhim adalah sebagai berikut:

ﺍﻟﺼـــﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴــــﻼﻡُ ﻋﻠﻴــــﻚَ
ﻳﺎﺍِﻣــَﺎﻡَ ﺍﻟﻤُجَاهدﻳﻦ ﻳـﺎﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﺼـــﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴــــﻼﻡ ﻋﻠﻴــــﻚ
ﻳﺎﻧـــﺎﺻﺮَ ﺍﻟﻬُﺪٰﻯ ﻳﺎﺧﻴﺮَ ﺧﻠﻖِ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﺼــﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴـــــﻼﻡ ﻋﻠﻴــــﻚ
ﻳﺎﻧــﺎﺻﺮَ ﺍﻟﺤَﻖِّ ﻳـــﺎﺭﺳــﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﺼــــﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴـــﻼﻡ ﻋﻠﻴــــﻚ
ﻳـــﺎﻣَﻦْ ﺍَٔﺳْﺮٰﻯ ﺑﻚ ﺍﻟﻤُﻬَﻴﻤِﻦُ ﻟَﻴْـﻼً
ﻧِﻠْﺖَ ﻣـَــﺎ ﻧِﻠﺖَ ﻭﺍﻻَٔﻧـــَﺎﻡُ ﻧِﻴــَـﺎﻡٌ
ﻭﺗَﻘَﺪَّﻣْﺖَ ﻟِﻠﺼــَّــﻼﺓِ ﻓَﺼَـــــﻠّٰﻰ
ﻛُﻞُّ ﻣَﻦْ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤـَﺎﺀِ ﻭَﺍﻧﺖَ ﺍﻻِٕﻣَﺎﻡ
ﻭَﺍِٕﻟـٰﻰ ﺍﻟﻤُﻨْﺘَﻬٰﻰ ﺭُﻓِﻌْﺖَ ڪَـﺮِﻳﻤًــﺎ
ﻭَﺳَﻤِﻌْﺖَ النداءً ﻋﻠﻴـﻚ ﺍﻟﺴـــﻼﻡ
ﻳــــــﺎڪــﺮﻳــــﻢَ ﺍﻻﺧْــــﻼﻕ
ﻳــــــــــــﺎﺭﺳــــــــﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺻـﻠـﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴـــــــــــــــﻚ
ﻭﻋﻠـﻰ ٰﺍٔﻟِﻚَ ﻭﺍﺻﺤــﺎﺑﻚ ﺍﺟﻤﻌﻴﻦ

Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk. Yâ imâmal mujâhidîn yâ Rasûlallâh. Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk. Yâ nâshiral hudâ yâ khayra khalqillâh. Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk. Yâ nâshiral haqqi yâ Rasûlallâh. Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk. Yâ Man asrâ bikal muhayminu laylan nilta mâ nilta wal-anâmu niyâmu. Wa taqaddamta lish-shalâti fashallâ. Kulu man fis-samâi wa antal imâmu. Wa ilal muntahâ rufi’ta karîman. Wa sami’tan nidâ ‘alaykas salâm. Yâ karîmal akhlâq. Yâ Rasûlallâh. Shallallâhu ‘alayka. Wa ‘alâ âlika wa ashhâbika ajma’în.

Artinya: “Selawat dan salam semoga tercurahkan kepadamu, duhai pemimpin para pejuang, ya Rasulullah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepadamu, duhai penuntun petunjuk Ilahi, duhai makhluk yang terbaik. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepadamu, duhai penolong kebenaran, ya Rasulullah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepadamu, Wahai Yang Memperjalankanmu di malam hari Dialah Yang Maha Melindungi. Engkau memperoleh apa yang kau peroleh sementara semua manusia tidur. Semua penghuni langit melakukan shalat di belakangmu dan engkau menjadi imam. Engkau diberangkatkan ke Sidratul Muntaha karena kemuliaanmu dan engkau mendengar suara ucapan salam atasmu. Duhai yang paling mulia akhlaknya, ya Rasulullah. Semoga selawat selalu tercurahkan padamu, atas keluargamu dan sahabatmu” .

Baca Juga: Selawat Jibril dan Keutamaannya bagi Rezeki Manusia 

3. Selawat tarhim biasa dibacakan menjelang adzan Subuh

Bacaan Selawat Tarhim, Tanda Datangnya Waktu Subuh!ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Di Indonesia, sholawat tarhim umum diperdengarkan atau diputar pada dini hari tepatnya sebelum adzan subuh berkumandang. Tujuannya yaitu untuk memberi tanda dan pengingat bagi masyarakat bahwa waktu salat subuh sudah dekat.

Selawat ini juga bisa menjadi ‘alarm’ untuk membangunkan orang-orang yang hendak salat tahajud terlebih dahulu. Setiap bulan Ramadan, selawat tarhim biasanya diputar menjelang dan saat waktu sahur.

Melantunkan ataupun mendengarkan selawat tarhim mampu membangkitkan rasa cinta kepada Baginda Rasulullah SAW, memberi ketenangan hati dan pikiran, serta menjadi obat rindu apabila sedang berada jauh dari orang-orang yang dikasihi.

Baca Juga: Selawat Nahdliyah, Wujud Cinta pada Rasul dan NU

Topic:

  • Anata Siregar
  • Septi Riyani

Berita Terkini Lainnya