Comscore Tracker

Bacaan Doa Tahlil Lengkap Beserta Artinya, Bantu Lapangkan Kubur

#IDNTimesLife Doa buat yang sudah meninggal hingga syukuran

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, kata "tahlilan" bukan hal yang asing bagi pemeluk Islam. Ritual pembacaan doa untuk yang sudah meninggal ini, biasanya dilakukan pada peringatan 1-7 hari, 15 hari, 40 hari, 100 hari, hingga 1000 hari dalam bentuk pengajian. 

Doa tahlil juga kerap digunakan untuk memanjatkan syukur kepada Allah SWT atas berkah yang telah diterima. Sebelum membacanya, umat muslim bisa mengawali dengan pembacaan surat Yasin yang dilanjutkan dengan bacaan hadrah dan surat Al-Fatihah, lalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Berikut bacaan doa tahlil lengkap beserta artinya.

1. Bacaan doa tahlil pertama

Bacaan Doa Tahlil Lengkap Beserta Artinya, Bantu Lapangkan Kuburpexels.com/cottonbro

Latin:

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillaahirobbil'aalamiin. Hamdasy syaakiriin, handan naa'imiin, hamday yuwaafii ni'amahuu wa yukaafi'u mazzidah, yaa robbanaa lakalhamdu kamaa yan baghii lijalaali waj-hika wa 'azhiimi sulthoonik. Alloohumma shalli wa shallim 'alaa sayyidinaa muhammad, wa'alaa aali sayiidinaa muhammad.

Artinya:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Penguasa Alam Semesta, sebagaimana orang yang bersyukur dan orang yang mendapat banyak kenikmatan memuji-Nya. Dengan pujian yang sepadan dan nikmat-Nya dan memungkinkan pertambahannya. Wahai Tuhan kami, pujian hanyalah untuk-Mu, sebagaimana yang layak akan kemuliaan Zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW junjungan kami dan kepada keluarga baginda." 

2. Bacaan doa tahlil kedua

Bacaan Doa Tahlil Lengkap Beserta Artinya, Bantu Lapangkan Kuburpexels.com/Tayeb MEZAHDIA

Latin:

Allaahumma taqobbal wa aushil tsawaba maa qoro'naahu minal qur'aanil 'azhiimi wamaa hallalnaa wa maa sabbahnaa wa mastaghfarnaa wa maa shollainaa 'alaa sayyidinaa muhammadin shollalloohu 'alaihi wa sallama hadiyyatan waashilatan wa rohmatan naazilatan wa barokatan syaamilatan ilaa hadhrotin habiibinaa wa syafii'inaa wa qurroti a'yuninaa sayyidinaa wa maulaanaa muhammadin shollallaahu 'alaihi wa sallam, wa ilaa jamii'i ikhwaanihii minal anbiyaa'i walmursaliina wal auliyaa'i wasy-syuhadaa'i wash-shoolihiina wash shohaabati wattaabi'iina wal 'ulamaa'il 'aalimiina wal mushonnifiinal mukhlishiina wa jamii'il mujaahidiina fii sabiilillaahi robbil'aalamiin, wa malaa'ikatil muqorrobiin.

Artinya:

"Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala Al-Qur'an yang kami baca, tahlil kami, tasbih kami, istigfar kami dan salawat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang menjadi penyambung, sebagai rahmat yang turun dan sebagai berkah yang menyebar kepada kekasih kami, penolong kami dan buah hati kami, pemuka dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada seluruh sahabat baginda dalam kalangan para Nabi dan Rasul, para wali, para syuhada, orang saleh, para sahabat, para tabiin, para ulama yang mengamalkan ilmunya, para pengarang yang ikhlas dan orang yang berjihad di jalan Allah Tuhan semesta alam, serta para malaikat yang selalu beribadah."

3. Bacaan tahlil ketiga

Bacaan Doa Tahlil Lengkap Beserta Artinya, Bantu Lapangkan Kuburpexels.com/Julia Volk

Latin:

Tshumma ilaa jamii'i ahlil qubuuri minal muslimiina walmuslimaati walmu'miniina walmu'minaati mim masyaariqil ardhi ilaa maghooribihaa barrihaa wabahrihaa khushushon ilaa aabaainaa wa-ummahaatinaa wa-ajdaadinaa wajaddaatinaa wanakhush-shu khushuuson manijtama'naa haahunaa bisababihii wali-ajlihii.


Artinya:

"Kemudian kepada seluruh penghuni kubur dalam kalangan orang Islam lelaki dan perempuan, orang Mukmin lelaki dan perempuan, dari belahan bumi Timur dan Barat, di laut dan di darat, terutama kepada (Fulan bin Fulan), dan ibu bapak kami, datuk dan nenek kami, lebih utamakan lagi kepada orang yang menyebabkan kami berkumpul di sini". 

Baca Juga: 5 Keutamaan Salat Tahajud, Hati Tenang Hingga Terkabulnya Doa-doa

4. Bacaan tahlil keempat

Bacaan Doa Tahlil Lengkap Beserta Artinya, Bantu Lapangkan Kuburpexels.com/Craig Adderley

Latin:

Allaahumma anzilir rohmata walmaghfirota 'alaa ahlilqubuuri min ahli laa ilaaha illallaahu muhammadur rasuulullaah.
Allaahumma arinal haqqo hqaaon warzuqnat tibaa'ahu, wa arinal baathila baathilan warzuqnaj tinaabahu.

Artinya:

"Ya Allah, turunkanlah rahmat dan ampunan kepada ahli kubur yang selalu mengucapkan 'Laailaaha illallaah Muhammadurrasulullaah' (Tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah). Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran adalah suatu kebenaran dan anugerahilah kami untuk mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan adalah suatu kebatilan dan anugerahilah kami untuk menjauhinya." 

5. Bacaan doa tahlil terakhir

Bacaan Doa Tahlil Lengkap Beserta Artinya, Bantu Lapangkan Kuburpexels.com/Meru Bi

Latin:

Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah, wafil aakhiroti hasanah waqinaa 'adzaaban naar. Subhaana robbika robbil 'izzati 'ammaa yashifuun, wasalaamun 'alal mursaliina walhamdu lillaahi robbil 'aalamiin,

Artinya:

"Masa suci Tuhanmu, Tuhan pemilik kemuliaan, dari sifat yang mereka (musuh-Nya) berikan. Keselamatan selalu tertuju kepada Rasul, dan segala puji bagi Allah penguasa alam semesta." 

Itu tadi bacaan tahlil lengkap beserta artinya yang dapat kamu amalkan. Doa tahlil ini ditujukan sebagai bentuk iman umat muslim serta upaya dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Baca Juga: Mencintai Itu Anugerah, Simak Doa-doa untuk Meminta Jodoh 

Topic:

  • Fajar Laksmita Dewi
  • Febriyanti Revitasari
  • Bella Almira Siregar

Berita Terkini Lainnya